Sveiki atvykę į UAB ADAX interneto puslapį
ADAX International: LT

Laimėtas projektas „UAB ADAX rinkų Europoje ir Azijoje plėtra", projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K, priemonė „Naujos galimybės“

UAB ADAX yra vienintelis elektrinių konvencinių radiatorių gamintojas Baltijos valstybėse. Įmonė eksportuoja iki 99% savo produkcijos, todėl tolimesnis pardavimų augimas siejamas su plėtra Europos ir Azijos rinkose. Įmonei šiuo metu ypač reikalinga eksporto skatinimui skirta ES parama, sudarysianti galimybes pristatyti gaminamą produkciją potencialiems pirkėjams perspektyviausiose Rytų Europos ir Azijos rinkose. UAB ADAX prekių ženklai (ADAX, GLAMOX heating, NOREL ir NEO) yra gerai žinomi daugelyje Vakarų Europos šalių, todėl turi potencialą tapti geriau žinomais Rytų Europos šalyse, Azijoje.

Projekto metu bus: 
1. Pristatyta gaminama produkcija parodoje „Astana Build 2010" Astanoje, Kazachstane 2010 m. gegužės 19 - 21 d.;
2. Sukurtas naujas internetinis www.adax.ru puslapis rusų kalba;
3. Atspausdinta 12000 vnt. katalogų rusų kalba bei po 3000 vnt. bukletų estų ir latvių kalbomis.

Pridėtinė projekto vertė: įgyvendintas projektas ir įmonės gaminių eksporto augimas užtikrins greitą investicijų į projektą ir inovatyvius produktus atsipirkimo laiką, duos ekonominį efektą (išaugsianti apyvarta, darbo našumas, įmonės konkurencingumas užsienio rinkose). 

Teigiamą projekto naudą pajus įmonės partneriai, tiekėjai ir klientai. Gauta parama leis platesniu mastu, įtraukiant vietos ir tarptautinius partnerius, vykdyti mokslinės ir technologinės plėtros darbus, siekiant kurti naujus gaminius ir, tokiu būdu, kurti naujas, aukštos kvalifikacijos darbo vietas. 

Bus užtikrintas tiek fizinis, tiek veiklos rezultatų projekto tęstinumas. Projektui pasibaigus tęstinumas bus užtikrintas toliau investuojant į naujų gaminių kūrimą ir jų pardavimo skatinimą tiek Lietuvos, tiek užsienio rinkose, tokiu būdu didinant įmonės produktyvumą ir konkurencingumą. Projekto tęstinumui užtikrinti bus naudojamos įmonės, jos partnerių lėšos, taip pat kiti finansavimo šaltiniai. Už projekto ir jo rezultatų tęstinumą bus atsakinga įmonės vadovybė ir atitinkamų sričių specialistai. ES paramos dėka išaugsianti įmonės apyvarta ir darbo našumas įgalins įmonės investicijas ateityje nukreipti į naujų pardavimų kanalų kūrimą Lietuvoje, ES šalyse bei kitose valstybėse, į profesionalią vadybos ir techninės specialistų komandos rengimą ir plėtrą bei bendradarbiavimą su šalies mokslo institucijomis siekiant plėtoti MTTP veiklas katilų bei technologinės įrangos gamybos srityse.

ELEKTRINIAI
RADIATORIAI

Skirti šildyti gyvenamąsias, komercines ir kitos paskirties patalpas.