Sveiki atvykę į UAB ADAX interneto puslapį
ADAX International: LT

UAB ADAX pradedama diegti integruota kokybės vadybos sistema

UAB ADAX yra tobulinama vadybos sistema, siekiant jos atitikties šių tarptautinių standartų reikalavimams:
 • LST EN ISO 9001:2015 kokybės vadybos sistema pagal ISO 9001:2008 reikalavimus;
 • LST EN ISO 14001:2015 aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal ISO 14001:2004 reikalavimus;
 • LST ISO 45001:2018 darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema.

Įmonės socialinė atsakomybė – tai jos atsakomybė už savo sprendimų ir veiklos poveikį visuomenei, aplinkai, kuri skaidriu ir etišku elgesiu:
 • Prisideda prie darnaus vystymosi (vystymasis, kuris tenkina esamus poreikius, nesumažindamas ateities kartų galimybių tenkinti savo poreikius), taip pat ir prie visuomenės sveikatos ir gerovės;
 • Atsižvelgia į suinteresuotųjų šalių lūkesčius;
 • Atitinka galiojančius teisinius reikalavimus bei dera su tarptautinėmis elgesio normomis;
 • Yra integruota visoje organizacijoje ir taikoma jos santykiuose.

UAB ADAX išskiria keturias socialinės atsakomybėse dedamąsias: 
 • Kokybę; 
 • Aplinkos apsaugą;
 • Darbuotojų saugą ir sveikatą;
 • Poveikį visuomenei.
   
 

ELEKTRINIAI
RADIATORIAI

Skirti šildyti gyvenamąsias, komercines ir kitos paskirties patalpas.