Sveiki atvykę į UAB ADAX interneto puslapį
ADAX International: LT

Ekrano užtemdymas/išjungimas


Gamykliniuose nustatymuose ekranas šviečia gana ryškiai ir tai gali trikdyti kai kuriuos vartotojus tamsiuoju paros metu. Todėl yra numatytas ekrano užtemdymas/išjungimas.

Norėdami įjungti ekrano išjungimo funkciją, paspauskite ir palaikykite „-“ ir „OK“ mygtukus 5 sek., kol ekranas pradės mirksėti. Po 30 sek. ekranas automatiškai išsijungs. Ekranas įsijungs paspaudus bet kurį mygtuką ir vėl išsijungs po 30 sek. Šią funkciją galima išjungti paspaudus „-“ ir „OK“ mygtukus 5 sek. kol ekranas pradės mirksėti.
 

ELEKTRINIAI
RADIATORIAI

Skirti šildyti gyvenamąsias, komercines ir kitos paskirties patalpas.