Sveiki atvykę į UAB ADAX interneto puslapį
ADAX International: LT

Radiatorius nešildo ir tamsus ekranas

Pirmiausia patikrinkite ar:
  • nėra elektros tiekimo trikdžių
  • radiatoriaus kištukas įkištas į rozetę
  • radiatorius įjungtas

Jei anksčiau išvardyti punktai nėra radiatorius neveikimo priežastis, tai pabandykite nustatyti radiatoriaus termostatą maksimaliai temperatūrai. Jei radiatorius ir toliau nešildo, tai reikia jį remontuoti. Visi elektriniai radiatoriai turi 5 garantiją. Garantiniam remontui kartu su prietaisu turi būti pateikiami pirkimo dokumentai. Jei radiatoriaus neveikimo priežastimi buvo netinkama eksploatacija ar mechaninis pažeidimas, tai ADAX neprisiima jokių įsipareigojimų dėl nemokamo gedimų šalinimo garantiniu laikotarpiu. 
 

ELEKTRINIAI
RADIATORIAI

Skirti šildyti gyvenamąsias, komercines ir kitos paskirties patalpas.