Sveiki atvykę į UAB ADAX interneto puslapį
ADAX International: LT

UAB ADAX įgyvendino projektą „Modernios dažymo technologinės linijos diegimas, siekiant padidinti UAB ADAX eksportą ir darbo našumą" pagal priemonę „Lyderis LT"

Siekiant padidinti našumą ir eksportą UAB ADAX įgyvendino projektą „Modernios dažymo technolginės linijos diegimas, siekiant padidinti UAB ADAX eksportą ir darbo našumą" finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal priemonę „Lyderis LT". Projekto vertė 1768418 Lt, finansuojama suma 884209 Lt.
 

ELEKTRINIAI
RADIATORIAI

Skirti šildyti gyvenamąsias, komercines ir kitos paskirties patalpas.